A conversation about a meditative, non-dual approach to life and happiness.

Online Meditation Retreat

Markus Atmananda extends an invitation to a weekend retreat centered around individual practice. The doors …

Satsang (in Swedish)

Denna Satsang är en inbjudan. En inbjudan att se världen med nya ögon, en inbjudan till att utforska. Utforska vad vi är när vi inte helt upptagna av våra tankar. Upptäck avståndet …

Online Satsang in English

Welcome to our Monthly Online Meditation Satsangs. Join us for serene self-discovery, guided meditation, Q&A, and a supportive community. Mark your calendar and...